Přeskočit navigaci

Garantujeme dodanie do Vianoc, nakúpte nádherné darčeky včas. Ponúkame krásne darčekové balenie.

Reklamačný poriadok

Akákoľvek reklamácia sa riadi podľa nižšie uvedeného reklamačného poriadku. Pre reklamáciu si vytlačte tento reklamačný formulár. V prípade dodatočných otázok píšte na náš email info@danfil.sk alebo volajte na číslo +421 233 215 605.

 • Reklamačný poriadok spoločnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o.

  • 1.1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci v sídle predávajúceho na adrese: Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, Česká republikaa to buď osobne, alebo tovar na túto adresu zašle či doručí iným spôsobom. Pri preprave by mal byť tovar zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.
  • 1.2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení chýb.
  • 1.3. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.
  • 1.4. Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
  • 1.5. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní.
  • 1.6. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje.
  • 1.7. Reklamáciu vrátane odstránenia chýb predávajúci vybaví najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak nebude dohodnuté inak. O vybavení reklamácie predávajúci vyrozumie kupujúceho na e-mailovú adresu, alebo telefonicky.
  • 1.8. Predávajúci vydá kupujúcemu o spôsobe vybavenia reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedený popis chyby, spôsob odstránenia, doba trvania reklamácie, príp. dôvody zamietnutia reklamácie.
  • 1.9. Záručná lehota sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť.
  • 1.10. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.
  • Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. 4. 2017.
 • Obchodnej spoločnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o. so sídlom:
  Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12
  Identifikačné číslo: 272 77 844
  zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 22160 na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese danfil.sk.

Jsme držiteli následujících certifikátů

Naše platební metody

Chat